Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013214
Název projektu: AQM s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.
Informace o projektu:


Firma AQM s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat školení v oblastech:
- obecné IT,
- měkké a manažerské dovednosti,
- technické a jiné odborné vzdělávání,
- účetní, ekonomické a právní kurzy.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti AQM s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.