O společnosti AQM

Společnost AQM s.r.o. byla založena v roce 2002. Sídlo naší společnosti a základna se nachází v Bohumíně a pro lepší obslužnost od roku 2003 provozujeme sklad v Olomouci, vlastní sortiment nealkoholických nápojů se vyrábí ve výrobních závodech v Čechách, na Slovensku a v Polsku.

Naše společnost si na trhu vybudovala pozici seriozního výrobce a dodavatele vlastních i renomovaných značek - Mattoni, Kofola, Korunní, Hanácká kyselka a další. V rámci spolupráce se společností Heineken a.s. zásobujeme naše odběratelé produkty tohoto světoznámého výrobce piva v okresech Karviná, Frýdek Místek, Ostrava, Jičín a okolí. Cílem naší společnosti je kvalitní servis v zajištění pitného režimu pro naše zákazníky.

Sponzoring

Společnost AQM s.r.o. již dlouhá léta pomáhá dětem k aktivnímu vyžití. Spolupráci s florbalovým oddílem Z.F.K. AQM PETROVICE přetavila i do názvu klubu. Pro karvinskou házenou je dlouhodobým partnerem pro všechny oddíly a v minulosti i podporovatelem velkolepého mládežnického turnaje evropského formátu.
Pravidelně pomáháme dětským domovům a akcím, kde je zapotřebí dětem zajistit pitný režim.

AQM je partnerem ZLÍN FILM FESTIVALU 2014

Účast v projektech

Naše společnost je příjemcem veřejné podpory v rámci projektu s názvem Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců (Reg.č. CZ.1.04/1.1.06/52.00055), zkráceně "Podpora vzdělávání v OHKK", který realizuje Okresní hospodářská komora Karviná, a to v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na tzv. soft skills zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost zaměstnanců členských firem OHK Karviná na trhu práce, což přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti zapojených podniků.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde.
Prezentace projektu ke stažení zde.
Bližší infomace k projektu.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti AQM s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.