Projekty

Inovace a výzkum představují pro naší společnost nezbytné aktivity pro hledání nových na trhu. Cílem pak je přinášet našim zákazníkům výjimečné produkty té nejvyšší kvality. V současné době naše společnost realizuje několik projektů za poskytnutí finanční podpory od Evropské unie.

Projekt
Vzdělávání zaměstnanců společnosti AQM s.r.o
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004510
Žadatelem projektu je firma AQM s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 21 osob v oblastech: - obecné IT, - měkké a manažerské dovednosti, - technické a jiné odborné vzdělávání, - účetní, ekonomické a právní kurzy, - interní vzdělávání. Školení bude realizováno na území Moravskoslezského kraje a potrvá 2 roky.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti AQM s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.